SARKO : KING OF THE MOUNTAINS
© Luis Granena pour Libération

SARKO : KING OF THE MOUNTAINS

© Luis Granena pour Libération